Menu Close

Erasmus+ projekta „Cultures and Languages” projekta noslēguma seminārs

2021.gada 28.jūnijā Biznesa augstskolā Turība norisināsies Valodu katedras realizētā Erasmus+ projekta „Cultural knowledge and language competences as a means to develop 21st century skills” noslēguma seminārs.

Projekta numurs: 2018-1-HR01-KA204-047430

Projekta norises termiņš: no 2018.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31. augustam

Projekta mērķis: Uzlabot pamatkompetenču un prasmju apguves līmeni (21.gs. prasmes un kompetences – problēmu risināšanas prasmes, sadarbību, radošumu, kritisko domāšanu, mācīšanās stratēģijas, komunikāciju, IKT prasmes, utt.), īpaši akcentējot to nozīmīgumu darba tirgū (uzlabotas prasmes un kompetences), kā arī dot ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības attīstībā (izveidotie mācību kursi būs piemēroti arī pieaugušajiem, kam ir dažāda veida mācīšanās šķēršļi – ģeogrāfiskie, sociālie, ekonomiskie, kultūras atšķirības, nepietiekamas prasmes, u.tml.).

Projekta mērķauditorija: pieaugušie, kas vēlas uzlabot valodas kompetences un iegūt zināšanas par Eiropas bagāto nemateriālās kultūras mantojumu.

Projekta rezultāti:

  • Angļu valodas mācību kurss pieaugušajiem “European Cultural Heritage and skills development course”, izmantojot jauktās mācīšanās pieeju (blended-learning) – 18 moduļi.
  • Eiropas kultūras apguves mācību kurss “Culture based multilingual blended-learning language course for adult learners” – 18 moduļi 9 valodās: latviešu, vācu, franču, slovēņu, horvātu, čehu, poļu, rumāņu un ungāru.
  • Pedagoģiskās vadlīnijas pieaugušo izglītotājiem.

Projekta mājas lapa: http://culture-language.eu/

Semināra norises vieta: Biznesa augstskola Turība, A korpuss.

Pieteikšanās semināram: vk@turiba.lv  vai https://forms.gle/rHZVhyaBsBTvnBvc7

Semināra sākums: 28.jūnijā pl.10:00 (reģistrēšanās no pl.9:40)

Semināru plānojam organizēt ārā, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus.